Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Høyring Kommunedelplan for Straumgjerde

Ny plan for Straumgjerde er lagt ut til høyring. Høyringsfrist er 15.januar 2017.

Sykkylven kommune legg framlegg til ny kommunedelplan for Straumgjerde ut til offentleg høyring.

Plandokumenta finn du her:

1 Planomtale KDP Straumgerde 1.høyring
2 Plankart KDP Straumgjerde 1.høyring
3 Føresegner KDP Straumgjerde 1.høyring
4 Konsekvensvurdering KDP Straumgjerde 1.høyring

5 Politisk handsaming NU-sak 76/16
6 Vedlegg til sak 76/16 Vurdering av innspel til plan

Plandokumenta er tilgjengelege på Sykkylven kommune – servicetorget, biblkioteket og hos Bunnpris Straumgjerde. 

Det blir halde ope høyringsmøte på Tandstad skule tysdag 6.desember kl 18.00.

Uttalar til planen kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven eventuelt på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no.

Høyringsfrist 15.januar 2017.

Info 
Web Redaktør 21.11.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]