Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering om vedtak av Områderegulering Fjellsætra felt F26A

¤EPII_TITLE¤

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente Sykkylven kommunestyre den 07.11.2016 fremja planforslag; «Områderegulering Fjellsætra felt F26A», jamfør planomtale, planføresegner og plankart sist revidert 08.09.2016.

 

 

Planens formål

Hensikta med planen er å legge til rette for fritidsbustadar, med tilhøyrande infrastruktur og grøne areal i området F26A i kommunedelplan for areala kring Nysætervatnet. Samtidig skal etableringa av V7 og parkeringsplassane SPP1 og SPP2 sikras.

 

Klageinformasjon

Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Ev. klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merk henvendelsen med saksnr. 2015/1440.

Klagefrist er satt til tirsdag 13.12.2016.

 

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. plbl. § 15-2 og 15-3.

 

Dokument knytt til planen ligg på høgere side.

Info 
Web Redaktør 21.11.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]