Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering om vedtak Detaljregulering Vikedalen II

¤EPII_TITLE¤ I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente Kommunestyret i Sykkylven kommune Detaljregulering Vikedalen II den 20.06.2016, jamfør planføresegner sist revidert 02.05.2016, plankart sist revidert 29.02.2016 og planomtale sist revidert 29.04.2016. Vedtaket er bindande for framtidig arealbruk i området.

Planens formål

Planens formål er å oppgradere planarealet i samsvar med dagens normer og krav. Området er planlagt bebygd med frittliggande og konsentrert bebyggelse. I tillegg tilrettelegges det for vegtilkomst for byggeområdet.

Klageinformasjon

Godkjenninga kan klagast for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Ev. klage skal stillast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftlig til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no. Merk henvendelsen med saksnr 2015/1439.

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 - tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl § 15-2 og 15-3

Dokument knytt til planen ligg på høgre side  

Info 
Web Redaktør 08.12.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]