Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Ope møte om antibiotikaresistens

¤EPII_TITLE¤ Antibiotikaresistens er eit aukande problem i samfunnet, og landbruket tek dette på alvor. Men utfordringa gjeld også mange andre, m.a. helsevesen, oppdrettsnæring og folk flest.
Vi prøvar med dette arrangementet å setje søkjelyset på nokre av problemstillingane antibiotikaresistens reiser, og har fått mange gode innleiarar for å klargjere korleis vi alle kan medverke til å minske risikoen for at problemet skal auke i omfang.
Stad: Storfjord kulturhus.
Tid:  31. januar, kl 19.30.

Bakgrunn: 

Antibiotikaresistente bakteriar er eit aukande problem både i Noreg og globalt. For at antibiotika framleis skal vere verksamt til behandling av sjukdommar i framtida er det behov for ein forsterka
innsats mot antibiotikaresistens. Det er ein samanheng mellom human, dyre og fiskehelse og miljø når det gjeld utvikling av antibiotikaresistens og arbeidet krev difor ein felles innsats på tvers
av desse sektorane.

Program: 

19.30 - Velkomst
19.50 - "Combating antimicrobial resistance: One health benefits all" Anja Schreijer (MD, PhD, MPH, consultant infectious disease control) frå det nederlandske folkehelseinstituttet og David Speksnijder (Veterinarian and PhD student, Utrecht, the Netherlands)
20.50 - Pause med enkel servering
21.10 - "Antibiotikaresistens utfordringer og tiltak i helsevesenet" Jørn Åge Longva, smittevernoverlege, Helse Møre og Romsdal
21:40 - Paneldebatt (deltakarar: Helse Møre og Romsdal, Mattilsynet, repr. for EUparlamentet og det nederlandske folkehelseinstituttet)
22:00 - Slutt. Vel heim.

Påmelding til
inbj@stranda.kommune.no eller på tel. 464 11 023/ 70 26 80 00 innan 27.01.2016.

Arrangør: Sykkylven kommune, Stranda kommune, Storfjord Veterinærservice AS

Kontakt:
Mandy Häger
Jordbrukssjef, tel. 70 24 67 10
mandy.hager@sykkylven.kommune.no
Info 
Web Redaktør 30.12.2016 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]