Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Nye reglar for naturskadeerstatning frå 1.1.2017.

¤EPII_TITLE¤ Frå januar 2017 må ein sjølv søke elektonisk om erstatning for naturskade. Søknaden skal gå direkte til Landbruksdirektoratet, og den nye ordninga skal gi ein meir effektiv prosess og større grad av likebehandling.
Tidlegare har ein gått til lensmannen for å få bistand til å søkje naturskadeerstatning, men no har ikkje lensmannen lenger noko rolle når det gjeld dette.
Den einskilde må bruke eit elektronisk søknadsskjema og sjølv dokumentere skaden og sende inn søknad. Det er Landbruksdirektoratet som forvalter heile ordninga frå søknad til vedtak, og eventuell erstatningsutbetaling.

Kva betyr endringa i praksis?
Dekningsområdet er stort sett det same som tidlegare, og skadetypene som vert dekt er også dei same. Den største endringa er altså det elektroniske søknadsskjemaet, der det er den enkelte sitt ansvar å søke om erstatning og som ein del av dette også sjølv hente inn anbud for å rette opp skaden.

Meir om ordninga, informasjon og rettleiing finn du på www.naturskadeordningen.no

Info 
Skjeret, Torill Olin 06.01.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]