Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Sentrumstomt i Sykkylven til sals

¤EPII_TITLE¤ Sykkylven kommunestyre har vedtatt å legge «Godsterminaltomta», gbnr 14/467 i Sykkylven ut for sal.

I vedtaket er det lagt følgjande føringar for salet:

- Ein vil be om pris på heile tomta, sal av deler av tomta er ikkje aktuelt.
- Premissar for sal er høg arealutnytting med næringsareal og bustader, i samsvar med nyleg vedteken områderegulering.
- Utviklinga av sjøsida skal skje i samspel med eksisterande sentrum, bygge opp under bygateprinsippet, og skape attraktive uteområde med bygg utan "bakside".
- Kommunen tek atterhald om å kunne forkaste eitkvart tilbod dersom prosjektet ikkje er i tråd med kommunens ønske for området.
- Ev. sal av tomta skal godkjennast av kommunestyret.

Tomta inngår i område BS22 i områdereguleringsplan for Sykkylven sentrum (PlanID 15282013005).  Regulert byggeareal på eigedomen er ca 5,7 da.
Meir opplysningar: Om Godsterminaltomta
Gjeldande reguleringsplan:
Reguleringsplan sentrum

Kontaktperson: Rådmannen

Tilbod skal leverast Sykkylven rådhus i lukka konvolutt innan kl 15.00 fredag 24.02.2017.

Info 
Web Redaktør 19.01.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]