Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Detaljregulering av felt F ved Nysætervatnet

¤EPII_TITLE¤ Nærings- og utviklingsutvalet vedtok 24.01.2017 å leggje planforslag Detaljregulering av felt F ved Nysætervatnet ut til første gongs høyring og offentlig ettersyn.

Planen legg til rette for eit nytt hyttefelt på Fjellsætra. Det er planlagt konsentrert fritidsbustadar øvst i feltet og frittliggande fritidsbustadar i nedre del av feltet.

Planforslaget er utarbeida av Iroko Arkitekter AS på vegne av forslagstiller Brødrene Aursnes AS.

Plandokumenta er lenka til høgre i artikkelen. Dokumenta ligg også på servicetorget og Sykkylven bibliotek.

Merknader til planforslaget kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven. Eller på e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no

Merknadsfrist er 15. mars 2017.

Info 
Web Redaktør 31.01.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]