Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Detaljregulering av F20 ved Nysætervatnet

¤EPII_TITLE¤ Nærings- og utviklingsutvalet vedtok 27.02.2017 å leggje planforslag Detaljregulering av F20 ved Nysætervatnet ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Planen legg til rette for fortetting av eksisterande hytteområde og utbygging av hytter og infrastruktur på areal innanfor planområdet som ikkje er tilrettelagt for busetnad i dag.

Planforslaget er utarbeid av Asplan Viak AS v/Håkon Kvile på vegne av forslagstillerane Per Svein Fet, Stein Arve Drabløs og Ole Jostein Fet.

Plandokumenta er lenka til høgre i artikkelen. Dokumenta ligg også på Servicetorget og Sykkylven bibliotek.

Merknad til planforslagt kan sendast Sykkylven kommune, Rådhust, 6230 Sykkylven. Eller på e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merknadsfrist er 3. mai 2017.

Info 
Web Redaktør 20.03.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]