Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Detaljregulering for del av F26B vest for Tudalselva ved Nysætervatnet

¤EPII_TITLE¤

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet den 27.03.2017 å leggje planforslaget Detaljregulering for del av område F26B vest for Tudalselva ved Nysætervatnet ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nytt hyttefelt innanfor felt F26B, samt fortetting av det allereie etablerte hyttefeltet F5 i kommunedelplanen for områda kring Nysætervatnet. Planen omfattar deler av teigane 29/25 og 29/21. Det er lagt opp til 65 tomter til frittliggande fritidsbustader og to område for konsentrert busetnad med inntil 4 bueiningar per bygning. Planområdet innanfor F26B skal, med unntak av tre tomter, få tilkomst via den framtidige V7. I planforlaget legg ein opp til å nytte ein midlertidig tilkomstveg for 11 hyttetomter innanfor F26B i påvente av at V7 blir etablert. Bruk av den midlertidige vegen skal ta slutt når V7 er etablert.

 

Planforslaget er utarbeida av HA-plan v/ Hallgeir Wuttudal på vegne av forslagstillerane, gnr. 29 bnr. 25 og gnr. 29 bnr. 21.

 

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

 

Merknadsfrist er 26.05.2017.

 

Dokument knytt til planen ligg på høgre side i artikkelen.

Info 
Web Redaktør 07.04.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]