Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Godsterminaltomta

¤EPII_TITLE¤ Sykkylven kommunestyre vedtok å ikkje selge tomta no.
Det var tre  kjøparar til den tidlegare godsterminal-tomta i Sykkylven sentrum:

Aure Sjøside AS
REN Sykkylven AS
Brødrene Aursnes AS


Kommunestyret gjorde følgjande vedtak den 24.04.2014:

Samrøystes vedtak:  

Som felles forslag 
1: Sykkylven kommunestyre vedtek å ikkje selje godsterminaltomta no. 
2: Godsterminalen skal rivast innan utgangen av 2017.

Lenke til saksutgreiing og møteprotokoll:

Politisk sak Sal av godsterminaltomta 2017

Protokoll Fsk 18.04 17 og Kst 24.04.17


Offentlege dokument i saka:

1 1 Aure Sjøside AS Tilbod
1 2 Aure Sjøside AS Presisering
1 3 Aure Sjøside AS Skisser
2 1 REN Sykkylven AS Tilbod
2 2 REN Sykkylven AS Presisering 1
2 3 REN Sykkylven AS Presisering 2
2 4 REN Sykkylven AS Skisser
3 1 Brødrene Aursnes AS Tilbod
3 2 Brødrene Aursnes AS Presisering
3 3 Brødrene Aursnes AS Skisser
4 1 Sykkylven idrottslag Symjing Brev
4 2 AsplanViak Badeanlegg Sykkylven
Brev om presisering av pris
Info 
Web Redaktør 28.04.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]