Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kommunedelplan Straumgjerde - 2.høyring

¤EPII_TITLE¤ Nytt framlegg til kommunedelplan for Straumgjerde vert lagt ut til 2.høyring. Høyringsfrist er 15.august 2017.
Med heimel i plan-og bygningslova §11-14 vedtok Nærings- og utviklingsutvalet den 29.mai 2017 å legge forlag til kommunedelplan for Straumgjerde ut til 2.gongs høyirng.

Politisk handsaming og vurdering av merknadar og innspel etter 1.høyring går fram av dokument nr 5 og 6  - NU-sak 14/17 med vedlegg. 

Plandokumenta er :

1 KDP Straumgjerde 2 Planomtale
2 KDP Straumgjerde 2 Plankart
3 KDP Straumgjerde 2 Føresegner
4 KDP Straumgjerde 2 Konsekvensutgreiing
5 Politisk handsaming NU-sak 41/17
6 Vedlegg til NU-sak 41/17  Vurdering av merknadar etter 1.høyring


Merknadar kan sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no innan 15.august 2017.
Info 
Web Redaktør 30.05.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]