Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Ny kommuneoverlege

Christopher Drabløs Wiig er tilsett i 50% stilling som kommuneoverlege. Han vil starte opp i stillinga i løpet av juli 2017.
Drabløs Wiig er utdanna lege frå NTNU i 2004, har spesialiering i ØNH-sjukdomar , hals og hodekirurgi, frå 2011 og har i tillegg ein internasjonal mastergrad, «Executive MBA in Healthcare Management» frå HEC Lausanne i Sveits.

Han har allsidig praksis frå ulike sjukehus, som lege, overlege og privat-spesialist.

Han er i dag overlege ved Helse Førde og seniorkonsulent i eit internasjonalt konsulentfirma, Genevebaserte «Pulsus Healthcare Consulting Sarl». Der arbeider han med medisinsk-fagleg rådgjeving i prosjektbaserte prosessar for kvalitetskontroll og forbetring i offentlege og private sjukehus. I tillegg til dette, og i samarbeid med andre, har han fronta prosjekttilbod for kvalitetsforbetring i anbodskonkurransar retta mot norske helseføretak.


Info 
Web Redaktør 31.05.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]