Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Sykkylven bu- og aktivitetssenter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Lokal forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester m. m.

¤EPII_TITLE¤ Eit samrøystes kommunestyre i Sykkylven vedtok 19.06.17 Lokal forskrif om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester m.m

Bakgrunn

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringar i pasient- og brukerrettighetslova og helse- og omsorgstjenestelova om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns teneste – kriterier og ventelister.

Regjeringa vil på sikt innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphald. Inntil nasjonale kriterier er på plass, har Stortinget vedteke at kvar kommune sjølv skal lage forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad.

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-06-19-1132?q=sykkylven

Info 
Web Redaktør 26.07.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]