Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering om mindre endring av Detaljregulering del av F1-plan I

¤EPII_TITLE¤ Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 og ved delegert mynde vart det den 03.07.2017 godkjent ei mindre endring i Detaljregulering del av F1 – plan I (planid 15282015005), jf. søknad datert 08.02.2017.

Formålet med den mindre endringa

Formålet med den mindre endringa er å flytte eit område for fritidsbustad opp til næraste veg for å sikre avkøyrsle til hyttetomta på gnr. 30 bnr. 64 utan at det er naudsynt å legge avkøyrsla over grøntområde i planen.

 

Følgjande vedtak vart gjort i vedtaksnummer 301/17:

«Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 og ved delegert mynde vert det godkjent ei mindre endring i Detaljregulering del av F1 – plan I, jf. søknad datert 08.02.2017.»

 

Klageinformasjon:

Vedtaket kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Eventuell klage stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merk klaga med saksnr. 2017/887.

 

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering, jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

 

Dokument knytt til den mindre endringa:

30_11 - Melding om vedtak - Mindre endring av Detaljregulering for del av F1-plan I

30 11 - Vedtak - Mindre endring av detaljregulering av del av F1- plan I

15282015005 - Mindre endring - Plankart

 

(15282015005 - F1-planI - Plankart rev. 24062016 - plankart før endring)

Info 
Web Redaktør 27.07.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]