Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Planoppstart Kommunedelplan Sentrum - Ikornnes

¤EPII_TITLE¤ Planprogram vert lagt ut til høyring, og det vert invitert til innspel om endra arealbruk.
Planområde framgår av kart over.
Frist for uttale/innspel er 20.oktober 2017.
Nærings- og utviklingsutvalet (NU) vedtok 4.september å starte opp rullering av kommunedelplan for sentrum-Ikornnes.

Utkast til planprogram gjer greie for formål, planprosess, medverknad, mm. Planprogrammet vert lagt ut til høyring og skal vedtakast av NU 21.11. Planprogrammet finn du her: Utkast planprogram KDP Sentrum - Ikornnes

Samtidig vert det invitert til innspel til sjølve planen. Moglege ønske om endra arealbruk kan sendast inn no.

Folkemøte og andre medverknadsaktivitetar vert kunngjort etterkvart.

Uttale til planprogram og innspel tilendra arealbruk skal sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller postmottak@sykkylven.kommune.no innan 20.oktober 2017.
Info 
Web Redaktør 06.09.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]