Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Planoppstart Kommunedelplan Sentrum - Ikornnes

¤EPII_TITLE¤ Planprogram vert lagt ut til høyring, og det vert invitert til innspel om endra arealbruk.
Planområde framgår av kart over.
Frist for uttale/innspel var 20.oktober 2017, men gode innspel vert framleis tatt i mot.
Nærings- og utviklingsutvalet (NU) vedtok 4.september å starte opp rullering av kommunedelplan for sentrum-Ikornnes.

Planprogram gjer greie for formål, planprosess, medverknad, mm. Planprogrammet vart vedtatt av NU 21.11. Planprogrammet finn du her: Planprogram Kommunedelplan sentrum - Ikornnes

Innspel til planprosessen kan  sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller postmottak@sykkylven.kommune.no innan 20.oktober 2017.
Info 
Web Redaktør 08.12.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]