Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstart av planarbeid - Detaljregulering tidlegare Jarnes skule

¤EPII_TITLE¤

I medhald av plan- og bygningsloven §12-8 varslast det oppstart av arbeidet med detaljregulering av gamle Jarnes skule på Ikornnes. Formålet med arbeidet er å utarbeide ein ny detaljreguleringsplan med bustadformål på den gamle skuletomta (gnr/bnr 40/39 og 40/111). Innanfor planområdet inngår også Ikornnes kyrkje (gnr/bnr 41/24) og eksisterande bustad på eigedom gnr/bnr 41/11. Reguleringsarbeidet blir utført av Nordplan AS avd. Ålesund, på vegne av Sykkylven kommune. 

Hensikta med planarbeidet

Gamle Jarnes skule er nedlagt og erstatta av ein ny skule like ved. Sykkylven kommune har ikkje lengre behov for den gamle skuletomta og ynskjer å omregulere arealet til nye bustader. Ein vil gjennom planarbeidet avklare blant anna ny tilkomst til området, korleis arealet skal disponerast (parkering, leike- og uteareal m.fl.), samt utnyttingsgrad og høgder for dei nye bustadene.

Frist for innspel/merknader til oppstartsvarsel

Varslingsperioden settast til 4 veker. Nordplan ber derfor om å få tilsendt evt. innspel/merknader innan 6.oktober 2017. Innspel/merknader må sendast skriftleg til Nordplan AS avd. Ålesund v/ Halvard V. Straume, Notenesgata 14, 6002 Ålesund, evt. per e-post til hs@nordplan.no

Dokument: 

1 Brev oppstartsvarsel

2 planavgrensing

3 Referat førehandskonferanse_Detaljregulering tidlegare Jarnes skule 

Info 
Web Redaktør 07.09.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]