Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Detaljregulering for Aure, rundkøyring ved småbåthamna - Høyring og offentleg ettersyn

¤EPII_TITLE¤

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet den 04.09.2017 å leggje planforslag Detaljregulering for Aure, rundkøyring ved småbåthamna ut til første gongs høyring og offentleg ettersyn.

Nordplan AS har på vegne av Sykkylven kommune utarbeida ein detaljreguleringsplan for framtidig rundkøyring i krysset ved småbåthamna der FV60 (Sykkylvsvegen) og FV73 (Dalevegen) møtast. Bakgrunn for planarbeidet er å legge til rette for etablering av eit sikrare kryss gjennom ombygging av dagens firearma kryss til rundkøyring. I tillegg er det lagt til rette for gangveg langs vestsida av FV 60 og trygge kryssingspunkt for fotgjengarar.

 

Merknader til planforslaget skal sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no, innan 23. oktober 2017.

Merk sendinga med saksnummer 2016/1205.

Dokument knytt til planarbeidet:

15282016007- Føresegner- rev. 24.08.17

15282016007 - Plankart - rev. 24.08.17

15282016007 - Planomtale - rev. 24.08.17

Politisk behandling NU_04.09.2017

Varslingsbrev oppstart rundkøyring, datert 21.10.16

Merknadskjema_varsel om oppstart 210317

Drøfting om alternativ gangvegtrase med Brødrene Aursnes AS

Skredfrarekartlegging og flomberegning Sykkylven, 21.12.16

Teikningar og profil av rundkøyringa 

Info 
Web Redaktør 08.09.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]