Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Varsel om vegarbeid - Nysætervegen

¤EPII_TITLE¤

Sykkylven kommune har engasjert  Dag`s Maskin AS til å utføre større utbetringsarbeid på ei delstrekning av Nysætervegen.


Det vil i arbeidsperioden måtte påreknast redusert framkome, samt periodar der vegen vert stengd.
Kommunen vonar at alle deretter vil gle seg over ny veg av vesentleg betre standard enn kva som har vore til no.

Strekninga er frå omlag der den asfalterte delen av vegen i dag sluttar, ved avkøyringa ned til Fjellsæter ungdomssenter. Vidare vegarbeid blir inn mot Nysætra i ei lengd av 1,2 km,  omlag til like over bakketoppen Tudalsbrekka.

 

Det blir skifta stikkrenner og gjennomført grøfting og rensk av vegskråningar, i vegen sitt eigedomsområde, til ei breidde av ca. 3 meter ut om dagens vegkant.

Eksisterande vegbane blir deretter forsterka med duk og geonett, samt påført nytt berelag, slik at vegbana vert heva med om lag 30 cm i høve til dagens nivå.
Vegen vil få fast toppdekke, men siste slitelaget er først tenkt påført i 2018/2019.

 

Arbeidet med vidare utbetring av Nysætervegen vil halde fram etter slik som økonomien gjer dette mogleg.

 

28.09.2017) 

Info 
Web Redaktør 09.10.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]