Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Husk å søkje om produksjonstilskot i landbruket

¤EPII_TITLE¤
Kommunen minner om at det frå og med 1. oktober er mogleg å søkje om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket. Søknadsfristen er 15. oktober, men du kan endre opplysningane i den leverte søknaden fram til 29. oktober.
Det er ikkje lenger mogleg å levere søknaden på papir. Søknaden skal leverast via Altinn

Du kan søkje om:

- Tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2017
-
Tilskot til husdyr (untatt ammegjeit og sau)
-
Tilskot til økologisk areal og husdyrproduksjon
-
Tilskot til bevaringsverdige husdyrrasar (dyra må vere registrerte i
   kuregisteret/sauekontrollen/ammegeitkontrollen)
-
Distriktstilskot for frukt, bar og veksthusgrønsaker
-
Areal- og kulturlandskapstilskot
-
Tilskot til dyr på beite
-
Tilskot til dyr på utmarksbeite
-
Driftstilskot til mjølkeproduksjon
-
Driftstilskot til spesialisert storfekjøttproduksjon

Meir informasjon om søknadomgangen finn du her.

På grunn av problem med Landbruksregisteret oppfordrer vi alle om å søkje i god tid før søknadfristen. Opplev du problem ta kontakt med Landbrukskontoret.

Kontakt:

Mandy Häger, jordbrukssjef, mandy.hager @ sykkylven.kommune.no,
tel. 70 24 67 10
Karl Johan Stadsnes, rådgjevar landbruk/miljø, karl.johan.stadsnes @ sykkylven.kommune.no, tel. 70 24 67 05

Info 
Web Redaktør 02.10.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]