Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstart av planarbeid - Detaljregulering av felt F21 innanfor kommuendelplanen for areala kring Nysætervatnet

¤EPII_TITLE¤

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast oppstart av privat

reguleringsplan; Detaljregulering av felt F21 innanfor kommunedelplanen for

areala kring Nysætervatnet.

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for hyttebygging på eksisterande tomter, samt etablering av nye hyttetomter.

Oppstartsmøte med kommunen vart gjennomført 5/10-2017.

Etter samråd med planavdelinga i kommunen er det konkludert at planen ikkje fell under vilkåra for konsekvensutgreiing.

Berørte grunneigarar og naboar blir varsla direkte i eiget brev.

 

Området ligg aust for Sætrevatnet, rett etter starten på Drabløsskogvegen.

Planavgrensinga er vist på kart.

 

Eventuelle synspunkt og merknader til planarbeidet sendast skriftlig, innan merknadsfristen som er satt til 20.11 2017,

til Asplan Viak AS, Lerstadvegen 545, 6018 ÅLESUND

eller hakon.kvile@asplanviak.no

Info 
Web Redaktør 12.10.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]