Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Tilskot til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap Søknadsfrist: 15. november.

¤EPII_TITLE¤ Formålet med tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap er å medverke til auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap og å fremme verdiar knytt denne landskapstypen. Det er vidare eit formål å gje klimagevinstar ved å bruke rydningsvirke til bioenergiformål. Tiltak i områder som er verdifulle for både landbruket og reiselivsnæringa prioriterast. Søknadsfrist: 15. november 2017.
Meir informasjon om tilskotsordninga, samt søknadsskjema finn du her: 
https://www.fylkesmannen.no/nb/More-og-Romsdal/Tilskot/Tilskot-til-utsiktsrydding/
Info 
Web Redaktør 23.10.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]