Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kunngjering av planvedtak

¤EPII_TITLE¤ Kommunestyret har vedtatt ny kommunedelplan for Straumgjerde!
I medhald av plan- og bygningslova § 11-15, vedtok kommunestyret den 16.10.2017 (sak 62/17) ny kommunedelplan for Straumgjerde for perioden 2017-2028.

Plandokumenta er:

KDP Straumgjerde Planomtale 2017
KDP Straumgjerde Plankart 2017
KDP Straumgjerde Føresegner 2017
KDP Straumgjerde Konsekvensutgreiing
Poltisk handsaming KST 16.10.2017

Planprosessen er gjennomført i samsvar med krav i plan- og bygningslova. Planforslag har vore ute til to høyringsrundar. Kommunestyret sitt vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.
Info 
Web Redaktør 27.10.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]