Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barne- og familietenestene Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Tilskotsordning mot barnefattigdom

¤EPII_TITLE¤

Målet med tilskotsordninga er å motverke konsekvensar av fattigdom blant barn og unge. Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom er eitt av fleire tiltak for å nå regjeringa sitt mål om at alle barn, uavhengig av foreldra sin økonomi, skal få delta på viktige sosiale arenaer som kultur- og fritidsaktivitetar.

Målgruppe:

Målgruppe i tilskotsordninga er barn og unge i familiar med låg inntekt.

 

Kven kan søkje:

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot.

 

Søknadsfrist:

8. desember 2017

 

Søknadsskjema, retningsliner og omtale av ordninga finn de i Bufdir sin søknadsportal

 

Kontaktpersonar i Sykkylven kommune:

Folkehelsekoordinator Lars Petter Vemøy, e-post: lars.petter.vemoy@sykkylven.kommune.no

Einingsleiar barne- og familietenestene Linda Nilsen Hovland, e-post: linda.hovland@sykkylven.kommune.no

  

 

Info 
Web Redaktør 13.11.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]