Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Berli Boligtun

¤EPII_TITLE¤ Med heimel i Plan- og Bygningslovens §12-8 varslas er det varsla oppstart av arbeid med detaljregulering av Berli Boligtun.

 

 

Formålet med planarbeidet er å flytte og omgjøre eksisterende veg til einvegskjørt med avkjørsel frå FV60 nordgående felt. Dette for å leggje tilrette for bygging av inntil 3 leilighetsbygg med parkeringskjellaar. Området er avsatt til “Forretning/Bustad” i kommunedelplan. Det er førebels ikkje stilt krav om konsekvensutgreiing for reguleringsplanen.

Planen utarbeidas av Slyngstad Aamlid Arkitekter ved Jon Eirik Urstad, på vegne av SAP Design.

Naboar og grunneigerar blir varslet direkte. Kommentarar og spørsmål til planarbeidet rettes skriftleg til undertegnede innan 13.12.2017.

 

Slyngstad og Aamlid Arkitekter v/Jon Eirik Urstad

Kongensgate 24, 6002 Ålesund

Telefon: 70 15 77 70

E-post: firmapost@slyngstadaamlid.no

 

Dokument knytt til oppstartsvarselet:

1504 Oppstartsvarsel-Annonse

1504 Oppstartvarsel-Brev

1504 Referat forhåndskonferanse_signert

1504 Varslingsliste oppstart

1504 Vedlegg oppstartsvarsel-Planområde

Info 
Web Redaktør 14.11.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]