Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Detaljregulering for gang- og sykkelveg Aursneset-Hjellegjerde - 1.gongs høyring og offentleg ettersyn

¤EPII_TITLE¤ I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 20.11.2017 å leggje planforslaget Detaljregulering for gang- og sykkelveg Aursneset-Hjellegjerde ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å etablere eit samanhengande gang- og sykkelvegsystem mellom Sykkylven sentrum og ferjekaia på Aursnes. I dag manglar parsellen frå Hjellegjerde til ferjeleiet.

 

Planforslaget er utarbeida av Nordplan AS på vegne av Sykkylven kommune

 

Merknader til planforslaget skal sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no, innan onsdag 10.01.2018.

Merk oversendinga med saksnr. 2016/1204.

 

Plandokument:

Høyringsmelding - Gang- og sykkelveg Aursnes-Hjellegjerde

15282016008 - G-S Aursnes-Hjellegjerde - Politisk behandling 20.11.2017

15282016008 - G-S Aursnes-Hjellegjerde - Føresegner rev. 02112017

15282016008 - G-S Aursnes-Hjellegjerde - Planomtale rev. 02112017

Merknadskjema_varsel om oppstart, gang- og sykkelveg Aursnes - Hjellegjerde, datert 02.11.17

Merknader til oppstartsmelding samla

B70-01 - Kulvert, snitt, plan og 3D

Grovkalkyle Excel med og utan kulvert, datert 19.10.17

Plan- og profilteikningar

Flom- og erosjonsvurderinger, Sykkylven, Aureelva og Fauskeelva

Skredfarekartlegging_Sykkylven

Støysonekartlegging, Sykkylven

Vedlegg til støyrapport datert 28.04.17

Brev Statens vegvesen 22.04.2005

 

Info 
Web Redaktør 22.11.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]