Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Ope møte om kjerneområde landbruk

¤EPII_TITLE¤ No er arbeidet med kommunedelplanen for utvida sentrumsområde godt i gong. I samband med rulleringsprosessen vart landbrukskontoret bedt om å sjå på "Kjerneområde landbruk"- kartlegginga.
Vi ønskjer difor å invitere landbruksnæringa til medverknads- og dialogmøte, mandag 4. desember, kl. 20 - 22 i elvesalen på kulturhuset. Det vert enkel servering.
Agenda for møtet:

1. Status for landbruket i kommunen - jordvern og arealplanlegging. Lokale, regionale og nasjonale føringar.

2. Samtale over bordet om utvalgte tema:

- Kjerneområde landbruk, til nytte eller byrde?
- Berekraftig og sterk landbruksnæring, eller auka busetjing? Et det nødvendigvis motsetnader?
- Kva med tilleggsnæring i landbruket, når næringa veks ut av løa?
- Ny klassiferingssystem for kjerneområde landbruk?

Alle er velkomne!

Informasjon om kjerneområde landbruk finn du her: 

http://www.sykkylven.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1234/epdd_id/1398 - rapport med vedtak
http://www.sykkylven.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1137/epdd_id/996 - kart over heile kommunen
http://www.sykkylven.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1137/epdd_id/996 - kart over sentrumsområdet
Info 
Web Redaktør 27.11.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]