Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Utlegg av rådmannen sitt budsjettutkast 2018 og formannskapet sitt vedtak

Rådmannen sitt budsjettutkast og formannskapet sitt vedtak skal jf. kommunelova leggast ut til offentleg høyring før handsaming i kommunestyret.

Protokoll frå formannskapet og rådmannen sitt budsjettutkast finn de vedlagt.

Dokumenta er også lagt ut på Servicetorget.

Saka vil bli handsama på kommunestyremøtet den 12.12.2017. 

Info 
Web Redaktør 29.11.2017 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]