Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for F24 ved Nysætervatnet

¤EPII_TITLE¤

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast oppstart av privat reguleringsplan, Detaljregulering for F24 ved Nysætervatnet

 

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for hyttebygging på eksisterande tomter, samt etablering av nye hyttetomter.

Oppstartsmøte med kommunen vart gjennomført 20/12-2017.

Etter samråd med planavdelinga i kommunen er det konkludert at planen ikkje fell under vilkåra for konsekvensutgreiing. Berørte grunneigarar og naboar blir varsla direkte i eiget brev.

Eventuelle synspunkt og merknader til planarbeidet sendast skriftlig, innan merknadsfristen som er satt til 23.02.2018 til Asplan Viak AS, Lerstadvegen 545,6018 ÅLESUND, eller hakon.kvile@asplanviak.no.

 

Dokument knytt til oppstartsvarselet:

Følgebrev oppstartsvarsel F24

F24 Signert referat førehandskonferanse

Oppstartsannonse Sykkylvsbladet

Oversiktskart

Oversiktskart15000

F24 grunneiere og parter 

 

 

Info 
Web Redaktør 10.01.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]