Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Endring av føresegner til kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet - Varsel om oppstart, høyring og offentleg ettersyn

¤EPII_TITLE¤ I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 11-12, 11-14 og 11-17 blir det varsla oppstart og utlegging til høyring og offentleg ettersyn av endring i føresegnene til Kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet. Endringane er knytt til eit nytt rekkjefølgjekrav i føresegna og ei utfylling i føresegna om gjerder innanfor planområdet. Endringane er små i forhold til heilheita til planen, difor varslar Sykkylven kommune oppstart og utlegging til høyring/offentleg ettersyn i ein samla prosess.

Merknader og innspel til endringa av kommunedelplanen kan sendes skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no. Merk sendinga med saksnummer 2016/1225.

Frist for merknad er satt til 02.03.2018.

Det gjerast merksam på at høyringa berre gjeld dei nemnde endringane. Merknader som gjeld andre forhold i kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet blir ikkje behandla.

 

Endringssaka blir annonsert i Sykkylvsbladet(19.01.2018) og Sunnmørsposten(20.01.2018) 

Dokument knytt til saka:

Endring av føresegner til kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet - Varsel om oppstart, høyring og offentleg ettersyn

15282013001_Planføresegner_kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet

15282013001_Plankart_kommunedeloplan for områda kring Nysætervatnet

Politisk behandling NU 27.06.2016

Politisk behandling kommunestyret 12.12.2016

Sunnmørsposten_29.06.2017

Sunnmørsposten_03.07.2017

Sykkylven - Nettinggjerde utan straum - ei dødsfelle for sauer og lam_heimesida 03.07.2018

Info 
Web Redaktør 18.01.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]