Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Gardskart. Meld om endringar til landbrukskontoret innan 15. mars.

¤EPII_TITLE¤ Gardskartet til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) inneheld arealinformasjon om landbrukseigedom. Dette kartmaterialet nyttast mellom anna i sakshandsaming og som grunnlag for utrekning av produksjonstilskot i jordbruket.
Kart er ferskvare og det er trong for eit kontinuerlig vedlikehald. Det er difor viktig at kommunen får melding om endring i markslag. Jordbruksareal i gardskartet er grunnlag for utrekning av produksjonstilskot i jordbruket. Dersom du har gjort endringar i arealet, til dømes nydyrking, og ynskjer å få tilskot for arealet for gjeldande søknadsomgang, må du kontakte kommunen i god tid før du sender inn søknaden om produksjonstilskot.Vil du vere sikker på at arealet er oppdatert innan 15. oktober ber vi deg om å melde inn endringar til landbrukskontoret innan 15. mars. Dette sidan arealet skal målast opp og leggast inn i gardskartet.

Gardskartet vert berre oppdater to gonger i året. Det kan difor ta litt tid før endringane blir synlege i kartet.

Kontakt i kommunen: Mandy Häger, tel. 70 24  67 10,
mandy.hager@sykkylven.kommune.no
Info 
Web Redaktør 31.01.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]