Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Produksjonstilskot i jordbruket, søknadsfrist: 15. mars 2018

¤EPII_TITLE¤ Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15.mars 2018, med teljedato 1.mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15.oktober, med teljedato 1.oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusentar som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar levere søknad.

Søknaden skal leverast elektronisk via Altinn, det er ikkje adgang til å levere paprisøknad. Føretak som leverer søknad innan fristen kan endre opplysningane i søknaden innanfor 14 dagar utan å få trekk.

Søknadsfristen er absolutt.

Direkte lenkje til søknadsskjema i Altinn.

15.mars kan det søkjast om:

  • Husdyrtilskot (unntatt bikuber)
  • Tilskot til økologisk husdyrproduksjon
  • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
  • Driftstilskot til spesialisert kjøtfeproduksjon

Ein må og registrere dyr som gjev grunnlag for:

  • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid
  • Tilskot til grofvôrareal

(desse to tilskota søkjer du om i del 2, men du må ha registrert i søknaden dyra du disponerer per 1.mars for at desse skal takast med i tilskotsgrunnlaget for dei to tilskotsordningane)

Meir informasjon på Landbruksdirektoratet sine heimesider
Lenkje til rettleiar

Kontaktpersonar i kommunen:

Mandy Häger, jordbrukssjef, tel. 70 24 67 10
Karl Johan Stadsnes, rådgjevar landbruk og miljø, 70 24 67 05

Info 
Web Redaktør 05.03.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]