Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for masseuttak Huna II

¤EPII_TITLE¤ I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast oppstart av privat reguleringsplan, Detaljregulering for masseuttak Huna II.

Føremålet med planen er å øke tilgangen på råstoff for Huna Sand AS. Planarbeidet vil være en revisjon av gjeldende reguleringsplan, samt en utvidelse av denne planen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Erik Stabell Ludvigsen, telefon 950 70795, e-post erik@cons.no

Merknader til planarbeidet sendes Consilium AS, Eindridesveg 34, 7227 Gimse, e-post erik@cons.no innen mandag 30.4 2018

Dokument knytt til oppstartsvarselet:

Planinitiativ

Varsel_Følgeskriv

Planavgrensing FKB kart

Planavgrensing ortofoto

Referat_førehandskonferanse_Huna_14062017

Info 
Web Redaktør 15.03.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]