Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for del av Grebstadvegen

¤EPII_TITLE¤

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det med dette varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for del av Grebstadvegen i Sykkylven kommune.

 

 

Bakgrunn for igangsetting av planarbeidet er at kommunen ønskjer ei ny vurdering av løysinga for del av Grebstadevegen, med gang- og sykkelveg eller fortau. Gjeldande reguleringsplan for området er frå 1989, og føresetnadane for regulert vegstandard og traséval er endra.

Planarbeidet vert utført av Nordplan as for Sykkylven kommune. Eventuelle merknader eller innspel til planarbeidet skal sendast til Nordplan as, Notenesgata 14, 6002 Ålesund eller pr. epost til gfo@nordplan.no, innan 11.05.18. Spørsmål kan rettast til Gudveig Fure Oksholen på tlf 94015239.

Dokument knytt til oppstartsvarsel:

Varslingsbrev Grebstadvegen i Sykkylven kommune

Referat førehandskonferanse_Detaljregulering Grebstadvegen

 

 

 

 

 

 

 

Info 
Web Redaktør 09.04.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]