Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Ønskjer innspel om det nye rutetilbodet til trafikknemnda

Sykkylven kommune har oppretta ei trafikknemnd med følgjande mandat: Trafikknemnda skal arbeide for mest mogleg heilskapleg kollektivtilbod, og spesielt legge vekt på behova for elevar, pendlarar, eldre og funksjonshemma.
Med bakgrunn i dette ønskjer nemnda tilbakemelding på dei nye bussrutene, som medfører t.d. unødig lang ventetid eller andre praktiske utfordringar for innbyggarane i kommunen vår. Nye bussruter vart gjort gjeldande 1. mai. Det vert ikkje sendt ut papirutgåver av rutene lenger. Last ned Fram-appen og søk opp aktuelle ruter der. Trafikknemnda ber om skriftleg tilbakemelding via e-post til monica.hjelmevoll@sykkylven.kommune.no Frist for tilbakemelding er sett til fredag 15. juni.
Info 
Web Redaktør 02.05.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Relaterte - alle gruppert [2] 
Rediger 
Uten navn [4]