Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Høyring: forslag til nye politivedtekter for Sykkylven kommune

¤EPII_TITLE¤ Formannskapet har vedtatt forslag til ny forskrift om politivedtekt for Sykkylven kommune. Høyringsfrist 1. august 2018.

 

 

 

 

Formannskapet har vedtatt forslag til ny politivedtekt for Sykkylven kommune.
Forslaget vert med dette sendt ut på høyring. Forslaget vert lagt ut på kommunen si heimeside og Facebook, på Servicetorget og på Biblioteket.

Det vert vidare sendt til kommunen si politikontakt for uttale.

Dokumentasjonen som vert lagt ut er forslag til ny politivedtekt, gjeldande politivedtekt av 1996 og saksutgreiing.

Høyringsuttalane skal vere skriftleg, jfr. forvaltningslova § 37, femte ledd.
Ev. uttale kan sendast postmottak@sykkylven.kommune.no eller til Sykkylven kommune, postmottak, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.
Merk med: Høyring – forskrift om politivedtekt.

Frist for uttale er sett til: 1. august 2018.

Når høyringsfristen er ute skal innspela handsamast av kommunen og kommunestyret gjer endeleg vedtak om forskrifta.
Politivedtekten vert deretter sendt Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfesting og kunngjering i Norsk Lovtidend.

(publisert 22.05.2018)

Info 
Web Redaktør 05.07.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]