Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Detaljregulering av tidlegare Jarnes skule - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

¤EPII_TITLE¤

I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 28.05.2018 å leggje planforslaget Detaljregulering for tidlegare Jarnes skule ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

 

Nordplan AS har på vegne av Sykkylven kommune fått i oppdrag å utarbeida ein detaljreguleringsplan for tidlegare Jarnes skule. Området skal regulerast om frå offentleg føremål til bustadformål.

Merknader til planforslaget kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, eller e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no, innan tirsdag 24.07.2018.

Merk oversendinga med saksnr. 2017/1242.

Plandokument:

Høyringsmelding - Detaljregulering for tidlegare Jarnes skule

Politisk behandling- Detaljregulering for tidlegare Jarnes skule - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

15282017008 - Tidlegare Jarnes skule - Føresegn rev.13.04.2018

15282017008 - Tidlegare Jarnes skule - Plankart rev.13.04.2018

15282017008 - Tidlegare Jarnes skule - Planomtale rev. 13.04.2018

Oppsummering av merknader til varsel om oppstart

Merknader frå oppstart_samla

Revidert fråsegn - fylkeskommunen

Notat til fråsegn - NVE

ROS analyse_Detaljregulering gamle Jarnes skule

 

Info 
Web Redaktør 05.06.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]