Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Spørjeundersøking om lokalmat og landbruksbasert reiseliv

¤EPII_TITLE¤ I samband med lokalmatsatsinga i Sykkylven ønskjer kommunen å kartlegge produsentar og tilbydarar av lokalmat, inkl. vilt og fiske, samt å skaffe kunnskap om ulike problemstillingar i etableringsfasen og utfordringar i produksjonen. 
Vi håpar difor at du kan bruke nokre minutt på å svare på spørjeundersøkinga nedanfor.

https://app.easyquest.com/q/Ri2g3

Lokalmatprosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Sykkylven kommune, Sykkylven Bondelag, Sykkylven Bonde- og småbrukarlag og Sykkylven næringsutvikling. Føremålet med prosjektet er å auke verdiskapinga og mangfaldet innan lokalmat og matspesialitetar frå landbrukssektoren i Sykkylven. Prosjektet skal koblast mot reiselivsnæringa i regionen for å setje fokus på samanhengen mellom lokalmat og opplevingsbasert reiseliv.

Spørjeundersøkinga er anonym.

Svarfrist: 29. juni 2018.

Info 
Web Redaktør 04.06.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]