Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barne- og familietenestene Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

"Kva er viktig for deg" - dagen 6. juni

¤EPII_TITLE¤ Både nasjonalt og internasjonalt blei «Kva er viktig for deg»-dagen  markert i går, 6. juni.
Å flytte merksemda frå «kva er i vegen med deg?» til «kva er viktig for deg?» bidreg til ei viktig retningsendring i  helsevesenet. I Sykkylven hadde ei tverrfagleg gruppe frå helse- og omsorg stand i Jettegryta på Buas, i tillegg til å gå rundt til dei ulike avdelingane for å komme i tale med tilsette og bebuarar. Dei delte ut informasjon og fargerike buttons og oppfordra til auka brukarmedvirkning ved å spørje pasientar og brukarar om kva som er viktige for dei, og følgje opp svaret. Forbipasserande kunne skrive  sine tankar på lappar og henge det opp i eit «Kva er viktig for deg»- tre.» http://www.ks.no/nyhetsartikler/hva-er-viktig-for-deg-dagen-markeres-over-hele-landet/
Info 
Web Redaktør 07.06.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]