Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Regionale miljøtilskot - utsett frist tidlegspreiing av husdyrgjødsel

Det har vore ein veldig tørr og varm sommar som m.a. har ført til låge grasavlingar både på første- og andreslåtten. Mange tek sikte på ein tredjeslått for å bøte på fôrsituasjonen.  På bakgrunn av henvendelsar har Fylkesmannen i Møre og Romsdal  beslutta at fristen for tidlegspreiing i RMP blir utsett med ei veke frå 10. august til 17. august. Vilkåret er at føretaket er ferdig med andreslått og gjødslar på for å få ein tredjeslått.  Formålet med dette at ikkje ordninga med tilskot for tidlegspreiing av husdyrgjødsel skal vere eit hinder for å utnytte husdyrgjødsla til ein tredjeslått. Ein god tredjeslått vil for mange vere avgjerande for å få tilstrekkeleg med fôr, og kan også komme til nytte for andre som får altfor lite avling i år.

Søknadsfristen for regionale miljøtilskot er 15. oktober.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal - RMP
Info 
Web Redaktør 15.08.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]