Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Sykkylven kommune skal fortsatt ha legevakt i kommunen

Legevaktordninga i kommunen skal ikkje avviklast. Det blir ei organisatorisk endring frå nyttår.  

I staden for eigen legevakt på dagtid er det fastlegane som har dette ansvaret i tråd med avtaleverket. Slik er det også organisert i dei aller fleste andre kommunar. Dette er også noko kommunerevisjon har tilrådd Sykkylven kommune. Fastlegane har i dag eit klart ansvar for akutthjelp på dagtid jfr fastlegeforskrifta § 13 og SFS 2305. (Særavtale med KS og legeforeninga). Legevakta på kveld, natt, helg og høgtid held fram som i dag.

 

Info 
Web Redaktør 10.09.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]