Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Du er ein del av beredskapen i Noreg!

¤EPII_TITLE¤ Har du tenkt på kva du kan gjere for å førebu deg for ulike hendingar. T.d verhendingar der vi kan bli utan straum, vatn, internett, telefonsamband, vegsamband osv. DSB lanserer kampanje for styrke eigenberedskapen i befolkninga.
Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap (DSB) lanserer i dag ei kampanje for å gjere oss bevisste på og auke kunnskapen om eigenberedskap. Korleis vere i stand til å ta vare på oss sjølv og hjelpe dei rundt oss ved ei hending.

Det er utarbeidd ulikt informasjonsmateriell og lagt ut mange gode råd som ALLE bør ta seg tid til å sjå på, og kanskje gjere nokre små førebuingar som kan vise seg til å bli av stor betydning.

Sjå på DSB sine nettsider:

www.sikkerhverdag.no

og

www.dsb.no/egenberedskap


Hvis alle gjer ein liten innsats for eigen beredskap, og ved ei hending også tenker litt på om det er ein i nabolaget ein burde sjå til, så kan dette vere avgjerande bidrag i vår totale beredskap. Saman bidreg vi til å styrke befolkninga, og dermed landet si uthaldenheit og motstandskraft.
Info 
Skjeret, Torill Olin 19.10.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]