Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Produksjonstilskot i jordbruket. Søknadsfrist: 29.10.2018

¤EPII_TITLE¤ Søknadsfristen for produksjonstilskot del 2 er utvida til 29. oktober. Teljedato er 1. oktober. Dei som har gløymt å søkje på del 1 i mars får no også ein sjanse til og kan levere del 1 innan 29. oktober.

Søknaden skal leverast elektronisk vi Altinn. Direkte lenkje til søknadsskjema i Altinn.

I oktober kan det søkjast om:

 • tilskot til avløysing ved ferie og fritid
 • tilskot for husdyr (unntatt ammegeit og sau)
 • tilskot til økologisk areal og husdyrproduksjon
 • tilskot for bevaringsverdige husdyrraser
 • distriktstilskot for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland, samt matpotet dyrket i Nord-Norge
 • areal- og kulturlandskapstilskot
 • tilskot for dyr på beite
 • tilskot for dyr på utmarksbeite
 • driftstilskot til mjølkeproduksjon
 • driftstilskot til spesialisert storfekjøtproduksjon
 • tilskot til små og mellomstore mjølkebruk

Ein må og registrere dyr som gjev grunnlag for:

- Tilskot til avløysing ved ferie og fritid
- Tilskot til grofvôrareal

(desse to tilskota søkjer du om i del 2, men du må ha registrert i søknaden dyra du disponerer per 1.mars for at desse skal takast med i tilskotsgrunnlaget for dei to tilskotsordningane)

Meir informasjon på Landbruksdirektoratet sine heimesider

Info 
Web Redaktør 22.10.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]