Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barne- og familietenestene Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Inkludering av barn i låginntektsfamiliar

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha høve til å delta på viktige sosiale arenaer som kultur- og fritidsaktivitetar , med minst éin fast organisert fritidsaktivitet i lag med andre.

Målgruppe:

Målgruppe i tilskotsordninga er barn og unge i familiar med låg inntekt.

 

Kven kan søkje:

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot.

 

Søknadsfrist:

10. desember 2018

 

Søknadsskjema og retningsliner for ordninga finn de HER   http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt

 

Kontaktperson i Sykkylven kommune:

Folkehelsekoordinator Lars Petter Vemøy, e-post: lars.petter.vemoy@sykkylven.kommune.no

Einingsleiar barne- og familietenestene Linda Nilsen Hovland, e-post: linda.hovland@sykkylven.kommune.no

 

Info 
Web Redaktør 19.11.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]