Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Kommuneleiinga Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Høyring – innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband

Trafikknemnda i Sykkylven ønskjer å gjere innbyggarane merksame på denne høyringa frå Møre og Romsdal fylkeskommune om innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband i fylket. Frå 01.01.2019 vart det opna for bruk av Autopass ferjekort.

For at brikkebetaling skal innførast, må Autopass-takstregulativet bli tatt i bruk. Dette regulativet har som føresetnad at passasjerane ikkje skal betale, noko som medfører at takstar for bil må aukast for å oppretthalde inntektsnivået i ferjedrifta. Konsekvensane dette får for brukarane kjem fram i dei vedlagte dokumenta.

 

Høyringsuttalar/spørsmål  kan sendast direkte til Møre og Romsdal fylkeskommune ved Hilde Johanne Svendsen ved samferdselsavdelinga: hilde.johanne.svendsen@mrfylke.no

eller til monica.hjelmevoll@sykkylven.kommune.no (sekretær i trafikknemnda). Trafikknemnda samlar uttalane og sender inn samla tilbakemelding.

Frist for tilbakemelding til fylkeskommunen er 25. februar. Trafikknemnda bør difor ha uttalane innan 20. februar.

 

 

 

 

Info 
Web Redaktør 22.01.2019 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]