Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Søk om produksjonstilskot i jordbruket del 1. Frist: 15. mars 2019.

Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søkje om tilskot i mars. I søknaden fører du opp talet dyr du disponerer per 1. mars (teljedato).Les meir om korleis du søker om produksjonstilskot. Det er kommunen som handsamar alle søknadar og som svarar på spørsmål om produksjonstilskot. Om du berre driv med planteproduksjon, eller berre driv med honningproduksjon, skal du ikkje søke før ved del 2 av søknaden (med frist 15. oktober).
Søknadsfristen er 15. mars. Føretak kan endre opplysningane i søknaden i inntil 14 dagar etter at søknadsfristen har gått ut, det vil seie innan 29. mars. Søknadsfristane i 2019 vil praktiserast meir fleksibelt. Det betyr at det vil vere mogleg å levere del 1 av søknaden i opptil 14 dagar etter søknadsfristen, det vil seie fram til og med 29. mars.

Søknadsskjema del 1 - Altinn

Meir informasjon om denne søknadsomgangen finn du landbruksdirektoratet sine nettsider.
Info 
Web Redaktør 01.03.2019 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]