Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kommunedelplan sentrum-Ikornnes 2.høyring

¤EPII_TITLE¤ Nærings- og utviklingsutvalet har vedtatt å legge justert planforslag ut til 2.høyring.
Høyringsfrist er 12.juni 2019.
Ny plan for sentrum-Ikornnes var ute til høyring på slutten av 2018. Planen fekk fleire motsegner frå fylkesnivået.
Nærings- og utviklingsutvalet (NU) vedtok i sak 16/19 justeringar i planforslaget.
Justert plan vert no lagt ut på 2.gongs offentlege høyring.

Plandokumenta er: 

Kdp sentrum-Ikornnes 2.høyring PLANOMTALE
Kdp sentrum-Ikornnes 2.høyring PLANKART
Kdp sentrum-Ikornnes 2.høyring FØRESEGNER
Kdp sentrum-Ikornnes 2.høyring KONSEKVENSUTGREIING


Lenke til saksutgreiing og vedtak frå politisk handsaming:

Kdp sentrum-Ikornnes 2.høyring Politisk sak NU 16-19                                

Uttalar til planen kan sendast postmottak@sykkylven.kommune.no eller pr post til Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven

Høyringsfrist er 12.juni 2019.
Info 
Web Redaktør 12.04.2019 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]