Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barne- og familietenestene Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Nye stillingar knytt til helsestasjon.

40 % stilling for forebyggjande arbeid mot born og ungdom.
100 % stilling spesielt knytt til rus og psykiatri.
Det er i samsvar med opptrappingsplan for psykisk helse (vedteken av levekårsutvalet) at kommunestyret har vedteke å opprette 40 % stilling for forebyggande arbeid mot born og ungdom. 100 % stilling, knytt til rus og psykiatri, har kommunestyret vedteke i høve oppføging av ruspolitisk handlingsplan.
Astrid Breivik, leiande helsesøster, håper at ein har på plass tilsetjingar innan utgangen av hausten 2008.
Info 
Web Redaktør 15.07.2008 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]