Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barne- og familietenestene Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Sykkylven kommune scorar høgt på brukarundersøking innan psykisk helsearbeid

¤EPII_TITLE¤ På ein score på 1 - 4 får sykkylven 3,3. Dette er høgare enn landsgjennomsnittet, som var på 3,1.
Med ny undersøking i 2009 og dei neste åra vil tenesta sjå utvikling og kvalitet over tid.

Det er gjennomført brukerundersøking innan kommunen sine psykiske helsetenester, med ein svarprosent på 41%. Spørsmåla omhandla brukarane si oppleving av tenestetilbodet i høve auka tryggleik, brukermedverknad, informasjon, samordning med andre tenester og personalet sin kompetanse. Svara vi fekk vart samanlikna med eit landssnitt på 11 samanliknbare kommunar. Gradering er lagt på ein skala frå 1 til 4, der 4 er beste resultat.

Spørsmålsgrupper

Sykkylven

Landssnitt

Høgaste kommune

Lågaste kommune

Resultat for brukarane

2,8

2,7

3,3

2,2

Brukermedverknad

3,2

3,0

3,7

1,9

Respektfull behandling

3,8

3,5

3,9

3,1

Informasjon

3,3

2,7

3,4

2,4

Fysisk miljø

3,3

3,3

3,6

2,8

Samordning med andre tenester

3,0

2,9

3,4

2,0

Tilsette sin kompetanse

3,7

3,4

3,8

3,0

Generelt

3,6

3,3

3,7

2,8

Snitt totalt

3,3

3,1

3,6

2,5

Vi ser at Sykkylven ligg noko over landssnittet, og dette viser at vi er på rett veg. Ny undersøking vil bli gjennomført ved utgangen av 2009, og slik vil vi kunne måle utvikling og kvalitet over tid.

Info 
Web Redaktør 17.07.2008 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]