Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Høyring om skulestruktur

¤EPII_TITLE¤ Formannskapet har i møte bede administrasjonen utarbeide eit høyringsnotat om skulestruktur. Høyringsinstansane er FAU, samarbeidsutvala ved skulane, elevråda og organisasjonane til undervisningspersonalet. Det blir også opna for at andre institusjonar eller organisasjonar kan kome med uttale.
I etterkant av denne høyringa vil det bli fremma sak for politisk handsaming. Innspela frå høyringane vil bli lagt ved saka.

Politikarane skal i denne omgang gjere eit prinsippvedtak om korleis skulestrukturen skal vere i framtida. Dersom dette inneber at skular i framtida kan bli lagt ned, skal det avgjerast gjennom eigne saker. Eventuell endring av opptaksområde kan fastsetjast i forskrift, jf. Opplæringslova § 8-1 og Forvaltningslova kap. 7.

Høyringsfrist: 21. mars 2010

Høyringsuttalar skal sendast til: Sykkylven kommune, Postmottak, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven
e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no
Info 
Web Redaktør 09.02.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]