Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Barne- og familietenestene Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Gratis advokatråd

¤EPII_TITLE¤ Kvinner eller menn som er, eller har vore, utsett for psykisk og fysisk vald kan kontakte Krisesenter for Sunnmøre. Gratis advokatrådgivning er også del av tilbodet.

Er du utsatt for fysisk/psykisk vold?
Krisesenter for Sunnmøre tilbyr én gratis rådgivning hos advokat.

Krisesenter for Sunnmøre

  • Kvinner 70 16 33 33
  • Menn 90 70 74 33

Tilbodet i krisesenteret er interkommunalt for kvinner, barn og menn av alle nasjonalitetar. Du kan vere utsett for ulike former for vald frå tidlegare eller noverande partner, sambuar, kone/mann, barn og barnebarn eller andre. Tilboda er gratis. Du tar direkte kontakt med oss, og treng ikkje tilvising eller timeavtale.

Vi støtter og gir råd på telefon gjennom både dagtilbod og døgntilbod. Her er eit trygt og mellombels butilbod (aleine eller saman med born). Vi hjelper med kontakt til naudsynt støtteapparat og skal sikre oppfølging. Tilbodet for kvinner og menn er lagt til to ulike tenestestader i Ålesund.

Meir informasjon om tilbodet finn du på heimesida til Krisesenter for Sunnmøre.

Info 
Web Redaktør 13.12.2011 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]